Vuokrausehdot – Okunvuokraus.fi

Nämä ehdot koskevat koneen vuokraussopimusta Okun Vuokraus Oy:n ja asiakkaan välillä.

 1. SOPIJAPUOLET JA SOVELTAMISALA
  Näitä sopimusehtoja sovelletaan konevuokraamon (jäljempänä ”Vuokralle antaja”) ja vuokralle ottajan (jäljempänä ”Vuokralle ottaja”) välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.
 2. VUOKRA-AIKA
  Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin kalusto noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa Vuokralle antajan varastosta tai jolloin se lähetetään Vuokralle ottajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin kalusto palautetaan kaikkine vuokrattuine tarvikkeineen Vuokralle antajalle. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät. Minimi vuokra-aika on määritelty kunkin kalustoryhmän osalta erikseen.
 3. VUOKRAUKSEN KOHDE
  Vuokrauksen kohteena on Vuokralle antajan ja Vuokralle ottajan sopima kalusto sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin Vuokralle antaja on vuokrasopimusta tehtäessä ne kirjallisesti yksilöinyt. Vuokrakohteeseen ei kuulu koneiden käyttöenergia, voiteluaineet, päivittäinen huolto tai käyttöhenkilökunnan hankkiminen, mikäli niistä ei ole erikseen kirjallisesti sovittu. Vuokralle ottaja on velvollinen kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan kaluston määrä, laatu ja kunto. Mikäli kalusto antaa aihetta huomautuksiin, Vuokralle ottajan on tehtävä siitä ilmoitus Vuokralle antajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin Vuokralle antaja saa kyseisen ilmoituksen.
 4. KALUSTON LUOVUTTAMINEN
  Kalusto luovutetaan Vuokralle ottajalle sopimuksen mukaisena Vuokralle antajan varastossa. Mikäli muusta luovutuspaikasta on sovittu, vastaa Vuokralle ottaja kuljetuskustannuksista, ellei muutoin ole erikseen toisin sovittu.
 5. VUOKRAKALUSTON KÄYTTÖ
  Vuokralle ottajan tulee tutustua laitteen turva- ja käyttöohjeeseen. Vuokralle ottajan tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain niille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttää laitteita käyttöohjeiden mukaisesti ja puhdistaa kalusto käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuun ottamatta Vuokralle ottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa Vuokrakalustoa ilman vuokralle antajan antamaa suostumusta. Vuokrasopimus koskee normaalia yksivuorokäyttöä, ellei erikseen ole toisin sovittu. Vuokralle ottaja on velvollinen ilmoittamaan työvuorojen määrän Vuokralle antajalle mikäli se poikkeaa normaalista yksivuorokäytöstä. Jos kalustoa käytetään kaksi- tai kolmivuorotyössä, tulee Vuokralle ottajan maksaa tällaisesta käytöstä Vuokralle antajan hinnaston mukainen korvaus. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta ilman Vuokralle antajan erikseen antamaa kirjallista suostumusta.
 6. Vuokralle ottaja vastaa itse Kaluston asentamisesta ja purkamisesta, ellei osapuolten välillä ole muuta kirjallisesti sovittu. Asentamis- ja purkutyöt sekä niiden johtaminen on annettava pätevälle henkilökunnalle. Vuokralle antaja ei vastaa niiden rakenteiden turvallisuudesta, jotka Vuokralle ottaja itse tai kolmannen osapuolen toimesta Kalustosta asentaa. Pyydettäessä Vuokralle antaja ilmoittaa Vuokralle ottajalle Kalustosta pystytettävien rakenteiden enimmäiskuormitusmäärät.
 7. VUOKRAUSKOHTEEN PALAUTUS
  Vuokralle ottajan tulee palauttaa vuokrakalusto Vuokralle antajalle välittömästi vuokrakauden päättyessä puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee palauttaa samaan varastoon, josta vuokraus on tapahtunut, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.
 8. VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU
  Vuokralle ottaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokra-aikana huolimattomasta ja virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralle ottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Jos kone vuokrataan polttoainetankki täynnä, Vuokralle ottajan velvollisuus on palauttaa se polttoainetankki täynnä. Vuokralle antajalla on oikeus periä mahdolliset vuokrakaluston puhdistus- ja kunnostuskulut Vuokralle ottajalta erikseen. Vuokralle ottaja vastaa työturvallisuus- ym. määräysten mukaisten työmaatarkastusten suorittamisesta.
 9. VUOKRALLEANTAJAN VASTUU
  Vuokralle antaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokralle antaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta Vuokralle ottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.
 10. VAKUUTUKSET
  Vuokrakalusto ei ole Vuokralle antajan toimesta vakuutettu. Vuokralle ottaja vastaa tarvittaessa vuokrakaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta. Mikäli Vuokralle antaja suorittaa kaluston kuljetuksen tai lähetyksen Vuokralle ottajan lukuun, Vuokralle antajalla on oikeus ottaa kuljetusvakuutus Vuokralle ottajan lukuun.
 11. SOPIMUSRIKKOMUS
  Mikäli Vuokralle ottaja olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, Vuokralle antajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa Vuokralle ottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus vuokralle antajalla on, jos Vuokralle ottajan toiminta osoittautuu sellaiseksi, että on painavia syitä olettaa hänen jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralle ottaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta Vuokralle antajalle syntyneet kustannukset ja vahingon.
 12. YLIVOIMAINEN ESTE
  Vuokralle antaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Vuokralle antaja ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna Vuokralle ottajalle siitä koituvaan etuun, Vuokralle antaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralle antaja ei ole velvollinen korvaamaan Vuokralle ottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.
 13. VUOKRAUKSEN PERUMINEN
  Mikäli asiakas haluaa perua vuokrauksen, tulee se tehdä puhelimitse tai sähköpostitse viimeistään 24h ennen vuokrauksen alkamista. Vuokrauksen peruutuksesta perimme 8 € käsittelymaksun joka vähennetään palautettavasta vuokrasta.  Jos peruminen tapahtuu alle 24 h ennen vuokrauksen alkamista emme palauta vuokrahintaa.
 14. VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
  Vuokralle ottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokrakalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Vuokralle antajan kirjallista suostumusta.
 15. RIITAISUUDET
  Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Vuokralle antajan kotipaikan alioikeudessa tai Vuokranantajan niin tahtoessa Vuokralle ottajan kotipaikan alioikeudessa.
 16. Mikäli Vuokralle ottaja vaatii Vuokralle antajalta selvästi perusteetta korvauksia sopimuksen perusteella, on Vuokralle ottaja vastuussa aiheettomasta selvitystyöstä Vuokralle antajalle aiheutuneista kustannuksista.
 17. Maksaminen ja maksutavat
  Vuokra-aika varataan ja maksetaan aina etukäteen ennen vuokrasopimuksen alkamista verkkopalvelun okunvuokraus.fi kautta käyttämällä sivuston makupalvelun tarjoajaa Visma Payta.

  Tilaaminen. Tilattavat tuotteet valitaan verkkosivuilla lisäämällä ne ostoskoriin. Tilaus lähetetään maksamalla ostoskorin sisältö verkkokaupan kassatoiminnossa. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä toimitusehdot, tuotteiden hinnat sekä toimituskulut. Mikäli tilaushetkellä annetaan sähköpostiosoite, tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut tuotteet sekä hinta.

  Maksaminen. Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Visma Payments Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Visma Payments Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.
  Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.
  Lue lisää Visma Paysta: https://www.vismapay.fi

  Maksutavat. Visma Pay -palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Pivo, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit, sekä Jousto.

  MobilePay ja Pivo.: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi, mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.

  Pivo: Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/

  Jousto lasku ja osamaksu on kotimainen palvelu, jolla teet ostoksesi nopeasti ja turvallisesti. Jousto on tarkoitettu yksityishenkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti. Joustolla saat 30 vuorokautta korotonta ja kulutonta maksuaikaa. Laskun saatuasi voit päättää maksatko sen kokonaan vai osissa. Osamaksulla voit maksaa ostoksesi jopa 36:ssa erässä, alkaen 9,90 eur/kk. Jousto osamaksun kustannukset ovat 3,90 eur/kk ja 19,90%:n luottokorko. Voit maksaa Joustolla 30–3000 euron ostoksia. Luotonmyöntäjänä toimii Aurajoki Nordic Oy. Lue lisää Joustosta osoitteessa www.jousto.com.

  Maksupalvelun tarjoajan Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot
  Visma Payments Oy (Y-tunnus 2486559-4)
  Sähköposti: helpdesk@vismapay.com
  Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 8-16)
  Postiosoite: Brahenkatu 4, 53100 Lappeenranta
 18. Arvonlisävero
  Kaikki näissä vuokrausehdoissa sekä hinnastossa ilmoitetut euromäärät sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. Okun Vuokrauksen alv on 24 %.